Informasjon for jegere

Jakt 2022

Jakttider:

Rådyr:

Rådyrbukk: 10. august - 25. september (kun grunneiere)

Ordinær rådyrjakt: 25. september - 10. oktober

Ordinær rådyrjakt: 30. oktober - 23. desember

Småvilt: Ihht forskrift om jakttider.

Kontaktdetaljer for ettersøkshund:

Raymond Storli - 900 22 255

Andreas B Lundgaard - 918 43 851

Trening av jakthund er tillatt kun for personer som har fått tildelt jaktkort, dvs du må minst kjøpe et småviltkort.

Husk å melde om feldte dyr innen ett døgn.

Det tilbys ikke lenger gjestekort.

Kart over jaktbart terreng finnes her:

2019 Jakt Nord Svelvik.pdf
2019 Jakt Syd Svelvik.pdf