Informasjon for jegere

Jakt 2023

Jakttider:

Rådyr: 

Rådyrbukk: 10. august - 25. september (kun grunneiere)

Ordinær rådyrjakt: 25. september - 10. oktober

Ordinær rådyrjakt: 30. oktober - 23. desember

Småvilt: Ihht forskrift om jakttider.

Kontaktdetaljer for ettersøkshund:

Søndre Buskerud Ettersøksring V/

Rune Borgersen Tlf. 90642508

Andreas B. Lundgård Tlf. 99213253

 

Husk å melde om feldte dyr innen ett døgn til både Grunneierlaget og i Hjorteviltregistrets app "Sett og skutt"!

Trening av jakthund er tillatt kun for personer som har fått tildelt jaktkort, dvs du må minst kjøpe et småviltkort.

Det tilbys ikke lenger gjestekort.

Kart over jaktbart terreng finnes her:

2019 Jakt Nord Svelvik.pdf
2019 Jakt Syd Svelvik.pdf